Reisekrankheiten-Profil

Material:1 ml Serum
Inhalt:Babesia-Ak, Ehrlichia-Ak, Leishmania-Ak, Dirofilarien-Ag
Wie oft:1 x / Wo